Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

#MAKEJSPEACHES

Vaše údaje jsou v bezpečí

Jak pracujeme s osobními údaji a proč a jak je zpracováváme.

Co jsou osobní údaje

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže jej lze přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Mezi osobní údaje spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jeho IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („zákon o ochraně osobních údajů“) a s účinností od 25.5.2018 Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

Komu udělujete svůj souhlas

 

Peaches IBK, z.s., který provozuje web www.peacheskemp.cz a zpracovává jako správce, tj. určuje jak budou osobní údaje zpracovány a za jakým účelem. Souhlas se zpracováním osobních údajů může být z Vaší strany kdykoliv odvolán prostřednictvím e-mailu info@peacheskemp.cz .

Jaké osobní údaje zpracováváme

 

  1. Osobní údajů účastníků našich akcí za účelem registrace na dané akce, jejich pojištění a zasílání informačních materiálů o plánovaných akcích v rozsahu:
  2. Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa, e-mail, telefonní číslo
  3. Fotografie a videa z našich akcí
  4. Tyto údaje zpracováváme po dobu 10let
  5. Nesouhlas může být kdykoliv na základě požadavku uplatněn

Vaše práva

 

Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.

Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Zabezpečení dat

 

S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Pro zpracování osobních údajů používáme automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v EU. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny

 

Jsme oprávněni na vyžádání tyto údaje poskytnout příslušným státním orgánům, případně pojišťovnám a Vy jste s tím srozuměn/a.

Čestné prohlášení

 

Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze na základě zákonného právního titulu (tím, že jste nevyjádřili nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů, na základě kterého by byly Vaše údaje okamžitě odstraněny).

Nepracujeme s žádnými citlivými osobními údaji, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, náboženství, zdravotním stavu a genetickými údaji subjektů, biometrickými údaji.

Splňujeme informační povinnost podle zákona o ochraně osobních údajů.

Umožňujeme výkon Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů.

Plníme veškeré povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

 

Změníme-li zásady ochrany osobních údajů, jsme povinni Vás o této změně vyrozumět s předstihem formou e-mailové zprávy, jenž bude obsahovat odkaz na nové zásady, odkud si je můžete vytisknout či uložit v elektronické podobě.

S oprávněním změny zásad ochrany osobních údajů souhlasíte.

Zásady ochrany osobních údajů jsou vydány v elektronické podobě a jsou přístupné na našich webových stránkách.

Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

cs_CZČeština